Disclaimer

e-dependence – (kvk nr. 70488061)
e-dependence verleent u hierbij toegang tot e-dependence.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
e-dependence behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

e-dependence spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. De inhoud van de website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van e-dependence. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is e-dependence nimmer aansprakelijk.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij e-dependence.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van e-dependence, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer is opgesteld door mr. T. IJsenbrandt van TIJS advocatuur te Nijmegen
(tijsadvocatuur.nl). De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.